apstraktni matematički entitet


apstraktni matematički entitet
abstract mathematical entity
* * *
• abstract mathematical entity

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.